วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552

การตลาดยุคดิจิตอล (Marketing in Digital Age)

การตลาดในยุคดิจิตอล ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อที่ใช้ก็ต้องปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้บริโภคด้วย นั่นคือเหตุผลที่ทำให้สื่อใหม่ (new media) อย่างสื่อดิจิตอลเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หัวใจสำคัญในการเลือกสื่อให้ได้ผลและคุ้มค่ามีดังต่อไปนี้

1. รายล้อมกลุ่มเป้าหมาย (Create multiple touch points) สิ่งแรกที่นักการตลาดต้องทราบดีก็คือวิถีชีวิต (lifestyles) ของกลุ่มเป้าตนเองเป็นแบบใด ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ใดบ้าง ใช้เวลาในการพักผ่อนอย่างไร รับสื่อใดบ้าง หลังจากนั้นจึงทำการวางสื่อต่างๆ ให้อยู่ในจุดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด เพราะการใช้สื่อใดสื่อหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั้น โอกาสที่จะพลาดเป้า หรือโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายอาจจะลืมสิ่งที่เราต้องการสื่อก็เป็นไปได้มากครับ

2. วางสื่อเก่าอย่างชาญฉลาด (Place traditional media wisely) ถึงแม้สื่อดิจิตอลจะมาแรง แต่สื่อเก่าก็ยังมีความสำคัญ แม้แต่โฆษณาดาวน์โหลดเพลงและภาพต่างๆเองก็ยังใช้สื่อดั้งเดิมอย่างเช่น โบรชัวร์ในร้านสะดวกซื้อ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อกลางแจ้งอื่นๆ ทั้งนี้เพราะสื่อเก่าสามารถมองเห็นได้อย่างเต็มตาถึงแม้ไม่ได้ตั้งใจดูก็ยังเห็นได้ ทั้งนี้วิธีการสื่อสารถื่อว่ามีความสำคัญมาก เพราะต้องเรียกร้องความสนใจ (Catch attention) และสื่อข้อความสำคัญ (Key message) ได้อย่างชัดเจน สื่ออย่างวิทยุและโทรทัศน์ก็ยังถือว่ามีความสำคัญมากเพราะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ (Make believe) ให้ผู้บริโภคได้ดีกว่าสื่อใหม่อย่างอินเตอร์เน็ต เพราะคนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าาถ้าสินค้าใดออกโทรทัศน์ได้ก็แสดงว่าเจ๋งจริงหรือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ขณะที่การออกสื่อใหม่นั้นใครๆก็ทำได้

3. สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านสื่อใหม่ (Interact with consumer through new media) การใช้สื่อใหม่ที่ได้ผลมิใช่มีเพียงการโฆษณา แต่เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสาร ภาพ วีดีโอ ที่น่าสนใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ คอนเทนต์ หรือตัวสินค้านั้นๆ หากผู้รับชมให้ความสนใจก็จะเกิดการบอกต่อกันไปเรื่อยๆ เครือข่ายชุมชนออนไลน์ (on-line social network) ไม่ว่าจะเป็น hi5, facebook, twitter หรืออื่นๆ ก็เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพทางการตลาด เพราะสามารถสื่อถึงคนในเครือข่ายได้ในแบบทวีคูณ

4. อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ (Make it convenient for the consumer) หลังจากที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า สั่งจองบริการ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่อย่างนั้นแล้วผู้บริโภคอาจลืม หรือเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าหรือบริการทดแทนอื่นๆ ในกรณีของธุรกิจเพลง หลายครั้งที่ผู้บริโภคได้รับสือต่างๆจนเกิดความชื่นชอบแต่กลับไม่สามารถหาซื้อหรือดาวน์โหลดเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ ผ่านเว็บไซต์ที่ถูกต้องได้ สุดท้ายก็กลายเป็นโหลดเถื่อน ดังนั้นหน้าที่ของนักตลาดที่สำคัญที่สุดในกระบวนการนี้ก็คือการสร้างช่องทางการขายที่มีความสะดวก ง่าย เร็ว ดี ให้กับผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดครับ

หากทำได้ทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จกับนักการตลาดยุคดิจิตอลอย่างคุณด้วยครับ!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น